zdjcie0080_-_kopia_820

Pierwszoklasiści zostają w szkole

Pani Barbara Schmidt, dyrektor Szkoły Podstawowej w Chocianowie, udzieliła nam informacji, że nie planuje się utworzenia więcej oddziałów dla przyszłych pierwszoklasistów. Według danych meldunkowych Urzędu Miasta i Gminy Chocianów liczba dzieci urodzonych w latach 2008-2009 mających pójść do pierwszej klasy jest na poziomie roku ubiegłego. Rodzice nie muszą zatem obawiać się, że ich dzieci będą musiały uczęszczać do innych placówek. Godziny rozpoczęcia zajęć szkolnych pozostaną bez zmian (8.00 i 11.30). Dzieci będą uczyły się języka angielskiego lub niemieckiego – przy czym nauką języka angielskiego objęta będzie większa ilość klas. Kolejne spotkanie Pani dyrektor z rodzicami dzieci przyszłych klas pierwszych planowane jest na 11 czerwca.