badanie

Opieka zdrowotna po nowemu

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna po nowemu. Gdzie szukać pomocy?

Od 1 października br. w związku z wejściem w życie tzw. „sieci szpitali”, na terenie powiatu nastąpią zmiany w organizacji nocnej, weekendowej i świątecznej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Opiekę mogą wykonywać podmioty medyczne, które znalazły się w zatwierdzonej przez NFZ sieci szpitali – dysponujące szpitalnym oddziałem ratunkowym lub izbą przyjęć. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna ma służyć pacjentom w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i domowych. Przychodnie będą przyjmować chorych, którym nie zagraża utrata życia

Sieć szpitali obejmie następujące świadczenia:

· świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego
· świadczenia wysokospecjalistyczne
· świadczenia z zakresu programów lekowych
· świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych
· świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej
· świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Na terenie Zagłębia Miedziowego w sieci znalazły się Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie, Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie oraz Głogowski Szpital Powiatowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.

Sprawdź gdzie od 1 października br. znajdziesz najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, szczegóły na stronie:

https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;51457&des=1;2
Źródło: Powiat Polkowicki