parchw 01

Opieka przedszkolna dla wszystkich dzieci

Od 1 września na terenie Gminy Chocianów funkcjonują trzy punkty przedszkolne, w Szklarach Dolnych, Żabicach, Trzebnicach. Za tydzień od 1 października edukację przedszkolną rozpoczną dzieci, w czwartej tego typu placówce, w Parchowie. Dążyliśmy do tego, aby przy wszystkich szkołach podstawowych powstały punkty przedszkolne oferujące opiekę i  prowadzące pracę wychowawczo-dydaktyczną na podstawie programu wychowania przedszkolnego – mówi Burmistrz Chocianowa. Placówka w Parchowie powstała  przy Szkole Podstawowej w pomieszczeniu, gdzie dotychczas znajdowała się tylko Biblioteka. W ramach bieżącej konserwacji trwającej kilka miesięcy, dostosowano budynek do wymogów, zakupiono sprzęt dydaktyczny i odpowiednie mebelki. Do placówki będzie mogło uczęszczać 25 dzieci w wieku 3 – 5 lat z obwodu obejmującego wsie: Parchów, Jabłonów i Pogorzeliska. Jeśli będą miejsca będziemy rozpatrywać wnioski o przyjęcie dla dzieci spoza obwodu – mówi Beata Kawicka – Dyrektor .

dsc_0809   szklary

 

Źródło: chocianow.pl