segregacjaSmieci

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

ZGZM informuje, że w miesiącu kwietniu będzie możliwość bezpłatnego oddania odpadów wielkogabarytowych.
Gratowóz to rodzaj mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, do którego mieszkańcy mogą przynieść i oddać bezpłatnie odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jeździ wyłącznie w soboty. Gratowóz – zgodnie z harmonogramem, który zostanie podany do publicznej wiadomości na 14 dni przed planowaną zbiórką – podjedzie pod wskazany w harmonogramie Osiedlowy PSZOK.
Ważne! Mobilny punkt nie przyjmuje opon, odpadów rozbiórkowych i budowlanych oraz odpadów zielonych. Te należy dostarczyć do Centralnego PSZOK-u we własnym zakresie, lub – w przypadku zielonych i budowlanych – zamówić odbiór w ramach usługi dodatkowej.

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Chocianów

Źródło: chocianow.pl