ZUS

Nowe zasady płatności w ZUS-ie

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będą przekazywane na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku każdy przedsiębiorca dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

W 2018 roku jednym przelewem będzie można opłacać składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nie będzie trzeba już podawać, jakie składki i za jaki okres są opłacane. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi naprzeciw dłużnikom i proponuje wygodne spłaty ratalne. Wystarczy jedynie wystąpić do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni objęcie ubezpieczeniem chorobowym oraz zapewni prawo do świadczeń.

Każdy przedsiębiorca może ponadto skorzystać z pomocy specjalnego doradcy ds. ulg – codziennie, w godzinach otwarcia najbliższej placówki ZUS. Doradca pomoże zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki: www.zus.pl/eskladka oraz pod numerem telefonu: 76 876 41 68 / 76 876 41 63.

Źródło: chocianow.pl