policja chocianów

Niszczą gminne mienie

Kradzież parkowych ławek, dewastacja zieleni, zniszczone zraszacze i wiaty przystankowe oraz zaśmiecone ulice i chodniki. Wandale wciąż niszczą nasze otoczenie.

Najczęściej niszczone są parkowe ławki, wiaty przystankowe i kosze na śmieci. Wandale demolują również dekoracje świetlne i podświetlenie kościoła w chocianowskim rynku oraz niszczą zraszacze do podlewania trawy. Pracownicy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odnotowują również przypadki kradzieży kostek brukowych i znaków drogowych oraz nagminne zaśmiecanie ulic, przystanków i terenów zielnych.
–Koszt zakupu ławki parkowej to ponad 1000 złotych, kosza na śmieci 1300 złotych. Naprawa bieżąca zraszaczy, które w sezonie letnim są stale wyrywane i niszczone to około 2000 złotych. W chwili obecnej koszty modernizacji i naprawy nawodnienia wycenione zostały na około 18 tysięcy złotych- informuje MZGKiM.
Nagminna dewastacja i niszczenie wspólnego dobra oraz związane z tym koszty, pomniejszają dotacje, która mogłaby zostać wykorzystana na inne, bardziej pożyteczne cele. –Za pieniądze, które niestety musimy wydawać na ciągłe naprawy, można byłoby przeznaczyć na m.in. stworzenie innych miejsc rekreacyjnych i wypoczynkowych w gminie lub zakupić dodatkowe wyposażenie na place zabaw- dodaje MZGKiM, jednocześnie apelując do wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich aktów wandalizmu na Policję.Źródło: chocianow.pl