dsc_1286

Nauczyciele na szóstkę

Wczoraj tj. 21 października 10 nauczycieli, w tym trzech dyrektorów otrzymało nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, zaangażowanie i sumienną pracę w szkołach z terenu Gminy Chocianów. Nagrody otrzymali nauczyciele przyrody, matematyki, edukacji wczesnoszkolnej,  historii,  wychowania fizycznego i języka polskiego:
Pani Diana Ligęza, Pani Alina Hnatyszak, pani Marta Krajniak, Pani Gabriela Szywała, Pan Rafał Paliszkiewicz, Pani Barbara Schmidt, Pani Dorota Kyc, Pan Daniel Bukowski, Pani Beata Kawicka, Pani Katarzyna Tobiś. Nagrodzone grono to zasłużone dla gminnej oświaty osoby. To nauczyciele  z dużymi osiągnięciami, angażujący się w życie społeczności szkolnej i wzorowo wykonujący swoje obowiązki, realizujący twórcze ponadprogramowe projekty we współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

Źródło: chocianow.pl