plany

Naprawią błędy w planach

Do 22 listopada można się zapoznać z projektami zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Chocianów. Dyskusje z mieszkańcami w tej sprawie gmina planuje przeprowadzić już 20 listopada, o godzinie 14.

Sprawa dotyczy projektów zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście i gminie Chocianów. Sprawa jest ważna, ponieważ wprowadzone przez gminę zmiany w 2013 roku, uniemożliwiły m.in. chocianowskim rolnikom rozwój gospodarstw rolnych. Co za tym idzie- pozyskiwanie unijnych funduszy.

Bez zgody mieszkańców

O problemie mieszkańców pisaliśmy już wcześniej. Zgłosił się wówczas do nas mieszkaniec gminy, który w kwietniu zeszłego roku złożył wniosek do Starostwa Polkowickiego o możliwość przystąpienia do budowy zbiornika na gnojowice. W odpowiedzi starostwa dostał jednak brak zgody na jego budowę. Starostwo uzasadniło swoją decyzję analizą dokumentacji MZPM, w której czytamy, że „działka na której planowana jest inwestycja, położona we wsi Trzebnice (…)znajduje się w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem MN/U, dla której ustalono dopuszczalne funkcje zabudowy jako zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami”.

Błąd na błędzie

Rolnik zgody na budowę nie dostał, utracił także możliwość starań o fundusze europejskie na rozwój swojego gospodarstwa. – Bez naszej zgody poprzedni burmistrz wprowadził na terenie całej wsi Trzebnice zmianę przeznaczenia gruntów z funkcji budowlano- zagrodowej na usługową, i zablokował możliwość rozwoju działalności. Nie możemy postawić nawet kurnika na podwórku. Jedyne co możemy w Trzebnicach, to postawić hotel w centrum wsi, bo na to pozwalają nam usługowe działki- tak o swoim problemie mówił pan Józef. Funkcje przeznaczenia działek zostały zmienione także w innych miejscowościach gminy. Absurdalne zmiany w planach dotyczyły także innych zapisów. Przykładowo: na nowych osiedlach, drogi osiedlowe miały mieć minimum 8 metrów.

Dyskusja z mieszkańcami

Dzisiaj gmina pracuje nad zmianami w MPZP i prowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy. Przez cały listopad każdy mieszkaniec ma szansę zapoznać się z projektami zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Chocianów oraz Brunowa, Chocianowca, Parchowa, Pogorzelisk, Trzebnic, i Trzmielowa. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów odbędzie się 20 listopada, o godzinie 14, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie. Zgodnie z prawem każdy mieszkaniec może wnieść uwagi do proponowanych projektów. Musi to jednak zrobić na piśmie skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów, w terminie do 6 grudnia. Pismo powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Źródło: chocianow.pl