azbest

Nabór wniosków z zakresu usuwania azbestu

W dniu 22 grudnia 2015 r. Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu: „programu priorytetowego NFOŚiGW cz.2 usuwanie wyrobów zawierających azbest”, w ramach którego Gmina Chocianów ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. Gmina Chocianów w 2016 r. kolejny raz planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie tych przedsięwzięć. Kosztami kwalifikacyjnymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.  Maksymalne dofinansowanie  ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW może wynieść do 85 % kosztów. Wnioski o przyznanie dofinansowania oraz oświadczenia o udziale w programie na zasadach określonych przez WFOŚiGW można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów wniosku w terminie do 1 lutego 2016 r.

 

Źródło: chocianow.pl