burst

Niebezpieczny tlenek węgla

Dzisiaj około godziny 05:50 Dyżurna Stanowiska Kierowania w Polkowicach otrzymała zgłoszenie o podtrutej rodzinie w jednym z mieszkań przy ulicy Wesołej w Chocianowie. Po dojeździe na miejsce zastępu 539-61 OSP Chocianów przystąpiono do rozpoznania bojem.
Ratownicy ubrani w Aparaty Ochrony Układu Oddechowego sprawdzili mieszkanie na obecność tlenku węgla. Jak sie okazało
niebezpieczny dla zdrowia i życia tlenek węgla występował. Sprawdzono mieszkania współlokatorów, wszystkie
mieszkania przewietrzono. Pierwszy na miejsce dojechał Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielił poszkodowanym Pierwszej Pomocy.
Na miejscu również dwa zastępy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej z Polkowic.
Po kolejnych pomiarach Kierujący Działaniami Ratowniczymi nie stwierdził zagrożenia dla zdrowia i życia.

Teks: druh Grzegorz Andrejczyk
Zdjęcie: echocianow.pl