2sejmik

Młodzieżowy Sejmik

 

Starosta Polkowicki Marek Tramś zaprasza młodzież 20 października na godz. 10. 00 na Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego 2016 – Powiatu Polkowickiego.

Debata zostanie przeprowadzona przez Wrocławskie Stowarzyszenie Semper Avanti, z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Cele konferencji:

  • przeanalizowanie potrzeb młodzieży powiatu polkowickiego
  • wytypowanie jednego przedstawiciela powiatu, który zostanie radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Osoby zainteresowane członkostwem w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego mogą przygotować swój materiał wyborczy w postaci plakatu. Debata będzie polegać na dyskusji w grupach, która  umożliwi maksymalne zaangażowanie zainteresowanych tematem uczestników.

Miejsce powiatowego sejmiku Starostwo Powiatowe w Polkowicach przy ul. św. Sebastiana 1, (sala konferencyjna poziom IV).  Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału  w konferencji.

 

Posiedzenie młodzieży jest otwarte i serdecznie zapraszamy media.

sejmik

Źródło: Powiat Polkowicki