recykling

Mistrz recyklingu- rusza kolejna edycja konkursu

Rusza IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. W tym roku akcja koncentruje się wokół oszczędności surowców wtórnych, zwłaszcza metali obecnych w odpadach opakowaniowych, komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W IV edycji konkursu, ogólnodostępna jest nowa gra edukacyjna „Liga Elektrorecyklingu” . To aplikacja która ma uczyć selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu surowców wtórnych zawartych w elektroodpadach. Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa.

Adresowany do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych. Tak jak w roku ubiegłym dla trzech najlepszych ekozespołów czekają wycieczki: dla zwycięzców do jednego z polskich parków narodowych oraz dwie wizyty studialne do instalacji recyklingu.

W tym roku, po raz pierwszy punktowane są nie tylko prawidłowe odpowiedzi na pięć otwartych pytań konkursowych, ale także ogólnopolska, wirtualna rozgrywka w zbieraniu i poddawaniu recyklingowi elektrografów, w ramach gry „Liga Elektrorecyklingu”.

Organizatorem akcji jest Fundacja Chlorofil, partnerem merytorycznym Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A

Koordynator konkursu: Agnieszka Oleszkiewicz Tel. 608 633 593 e-mail:chlorofil@chlorofil.com.pl

Wszystkie informacje dostępne stronie internetowej konkursu na www.chlorofil.com.pl

Źródło: chocianow.pl