logo PCPR

Misja szlachetna – zostań rodzicem zastępczym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach w ramach kampanii „Rodzina zastępcza – duże serce dla małego serca”, która odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Polkowickiego planuje kolejną edycję kampanii społecznej zachęcenia mieszkańców, do rozważenia decyzji o podjęciu się tej jakże wartościowej misji bycia rodzicem zastępczym. Warto podkreślić, że pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej jest też elastyczną formą zatrudnienia, która daje możliwość pogodzenia aktywności zawodowej z rodzinną. Równocześnie PCPR w Polkowicach w 2016r. rozpocznie IV edycję  szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze programem „Pride”. Szkolenie jest jednym z najbardziej znanych na świecie amerykańskich programów szkoleniowych, stosowanych także w wielu krajach europejskich, takich jak: kraje skandynawskie, Beneluksu czy Węgry i Estonia. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, przez licencjonowanych trenerów, którzy uczą przyszłych rodziców zastępczych umiejętności niezbędnych do pracy z dzieckiem osieroconym poprzez ćwiczenia, w których rodzice bardzo często zmierzają się z własnymi emocjami, ale również poznają emocje, jakie będą przeżywać ich podopieczni. Trzecią edycję szkolenia „Pride” przeprowadzoną w 2015r. ukończyło 8 osób liczymy, że w IV edycji będzie więcej chętnych.
Program PRIDE powstał w Stanach Zjednoczonych we współpracy z Amerykańską Ligą Pomocy Dzieciom (CWLA) i 14 innymi instytucjami. Jest wynikiem kilkunastoletniej pracy oraz doświadczeń tysięcy amerykańskich rodzin zastępczych i adopcyjnych. W Polsce Program PRIDE pojawił się w 1999 roku. Program PRIDE jest dostosowany do potrzeb polskich rodzin i obecnie jest najbardziej popularnym programem szkoleniowym dla kandydatów w kraju. Jest również zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Źródło: Powiat Polkowicki