chocianow

Mieszkańcy wnioskują

Pod koniec ubiegłego roku przedstawiciele sołectw złożyli wnioski do budżetu na 2017 rok. Sprawdziliśmy, co zostało uwzględnione w gminnym budżecie. 

Mieszkańcy najczęściej wnioskowali o wsparcie sołeckich imprez integracyjnych, pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni przy Wiejskich Ośrodkach Kultury oraz  zakup wyposażenia świetlic. Równie często pojawiały się postulaty związane z zakupem sprzętu sportowego, budowę altan i wiat oraz remonty dróg.

-Złożyliśmy jedynie dwa postulaty do budżetu, ale za to konkretne. Postulowaliśmy o budowę wiaty oraz sceny w Trzmielowie. Przydadzą się one nie tylko naszej społeczności, ale i odwiedzającym nas gościom- mówi Maria Kuzemczak, sołtys wsi Trzmielów. –Społeczność wsi to kulturowa mieszanka, która uwielbia się bawić, tańczyć i śpiewać. Jesteśmy bardzo zintegrowani i już nie możemy się doczekać realizacji inwestycji- dodaje sołtys wsi.

W gminnym budżecie na 2017 rok uwzględnione zostały wnioski wszystkich sołectw. I tak na przykład mieszkańcy Rakowa postulowali m.in. o zakup projektu świetlicy i finansowe wsparcie przy organizacji sołeckich imprez. Parchów wnioskował o zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej, czy też zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy. W budżecie uwzględniono także zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy w Jabłonowie, zakup materiałów na wykonanie altany w Ogrodzisku oraz zakup sprzętu sportowego na zewnętrzną siłownię w Brunowie. Michałów zaś prosi o wsparcie finansowe spotkania integracyjnego oraz zakup stołów i krzeseł do świetlicy.

-Wiejska świetlica to dla nas priorytetowe przedsięwzięcie. Póki co czekamy na poprawę pogody, ponieważ już wiosną zaczniemy montaż urządzeń do zabawy na placu zabaw. Nasz Raków idzie do przodu- mówi Bożena Czekajło, sołtys wsi Raków.

Największe potrzeby zgłaszają mieszkańcy Chocianowca, Trzebnic, Parchowa oraz Szklar Dolnych. Przedstawiciele tych sołectw wnioskowali o zakup zmywarek do Wiejskich Ośrodków Kultury, zakup wyposażenia placów zabaw, czy też pokrycie kosztów utrzymania zieleni we wsi. Pojawiły się także wnioski o zakup materiałów budowlanych,  zakup kosiarki elektrycznej, ogrodzenie boiska do siatkówki, czy też zakup pompy wodnej dla Klubu Sportowego „RELAX”.

Przedstawiciele sołectw zgłosili w sumie 63 przedsięwzięcia, na łączną kwotę ponad 180 tysięcy złotych.

Źródło: chocianow.pl