11911666_870324326381125_566661356_n

Liczmy się z opinią mieszkańców

Nasz portal słucha mieszkańców i porusza kwestie dla Nich bardzo istotne. Ogromne zainteresowanie artykułami świadczy o tym, że mieszkańcy chcą uczestniczyć w procesie rozwoju miasta. Brak jest inicjatywy, dzięki której podejmowane decyzje związane z poprawą jakości życia w naszym otoczeniu będą uwzględniały opinie, uwagi i propozycje mieszkańców. Liczymy na otwartość władz na potrzeby mieszkańców przekazywane za pośrednictwem naszego portalu. Zapraszamy do dialogu – z chęcią opublikujemy informacje, wyjaśnienia, komentarze władz.