zaslepka

Konsultacje Programu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zarząd Powiatu Polkowickiego rozpoczął procedurę zmierzającą do opracowania Programu Rozwoju Społeczno– Gospodarczego Powiatu Polkowickiego na lata 2016-2022. Przyjęta metoda wykonania tego zadania obejmuje szeroki wachlarz konsultacji, której  jedną z form jest anonimowa, internetowa ankieta  na stronie www.powiatpolkowicki.pl w zakładce po prawej stronie „Ankieta – Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na lata 2016-2022″ oraz pod adresem http://www.ebadania.pl/39ec1f6d10233e20. Starosta polkowicki zaprasza i zachęca do włączenia się w tworzenie tego strategicznego dla powiatu dokumentu.

 

Źródło: Powiat Polkowicki