SONY DSC

Konsultacje na rzecz zrównoważonego transportu

Starosta Polkowicki rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące publicznego transportu zbiorowego powiatu, który  funkcjonować będzie od przyszłego roku. 

Od wtorku (19 stycznia) zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Polkowickiego”. Projekt zawiera informacje o planowanych działaniach w sferze publicznego transportu zbiorowego, ukierunkowanych na podniesienie jego atrakcyjności.

Do 8 lutego czekamy na propozycje i opinie mieszkańców, które można wyrażać na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Projekt planu i dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Polkowickiego pod adresem: http: //starostwo.polkowice.sisco.info//, w zakładce: pozostałe informacje – ogłoszenia i na stronie www.powiatpolkowicki.pl w zakładce ogłoszenia. Uwagi można zgłaszać również osobiście w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, w Wydziale Komunikacji, pokój nr 4 lub przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny mailowo na adres konsultacje@trako.com.pl.

Źródło: Powiat Polkowicki