konf 1

Konferencja Ministerstwa Gospodarki

O NAJLEPSZYCH KADRACH DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

– Dobre przygotowanie zawodowe to nie tylko nauka w dobrej szkole, ale także praktyka w nowoczesnym przedsiębiorstwie, dlatego w Zespole Szkół w Chocianowie przywiązujemy dużą rolę do ścisłej współpracy z największymi firmami  w naszym regionie– powiedział  Andrzej Wojtkowiak dyrektor Zespołu Szkół, który był jednym z prelegentów konferencji „Najlepsze kadry dla nowoczesnej gospodarki – biznes dla edukacji, edukacja dla biznesu”. Konferencja odbyła się 10 czerwca w Ministerstwie Gospodarki, którą otworzyła wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik.

Równie ważnym aspektem jest umiejętne łączenie teorii z praktyką w tzw. dualnym kształceniu zawodowym, które jest realizowane na terenie naszej placówki, gdzie oba podmioty, czyli szkoła i przedsiębiorstwo ma jasno określone zadania w procesie edukacji młodzieży. Wymusza to ścisłą współpracę w całym cyklu kształcenia, nie tylko w czasie praktyk – podkreślił  dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały dobre praktyki we współpracy sektora edukacji i biznesu w Polsce. Zagadnienie zostało przybliżone przez dyrektorów szkół, starostów oraz przedstawicieli zarządów specjalnych stref ekonomicznych. O doświadczeniach przedsiębiorstw szwajcarskich w kooperacji na rzecz szkolnictwa zawodowego opowiedzieli przedstawiciele firm ABB, Nestle oraz Schindler. W konferencji wziął również udział sekretarza stanu w szwajcarskim Sekretariacie Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacji Mauro Dell’Ambrogio.

Zdjęcia arch. Zespołu Szkół

 

Źródło: Powiat Polkowicki