powiatPolkowice

Komunikat

W związku z pojawiającymi się w ostatnim okresie w mediach społecznościowych oraz na niektórych portalach nieprawdziwymi informacjami na temat władz Powiatu Polkowickiego informujemy, że nieprawdą jest, iż Zarząd Powiatu Polkowickiego podjął decyzję o niepodpisaniu porozumienia z Powiatem Lubińskim na nieodpłatną komunikację na trasie Chocianów-Lubin.

Temat wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej pojawił się w kampanii wyborczej u jednego z kandydatów na burmistrza Chocianowa, mieszkańca Lubina. Dlatego władze powiatu świadomie nie wypowiadały się publicznie w tej kwestii, aby jakiekolwiek działania nie były rozpatrywane w kategoriach politycznych.

Z przykrością odnotowujemy fakt, że komunikacja publiczna, a konkretnie zapowiedzi wprowadzenia przejazdów sfinansowanych przez powiat lubiński na trasie Chocianów-Lubin, jest inicjatywą proponowaną na okres kampanii wyborczej, tj. październik-grudzień 2018r. Niezrozumiałe jest też, dlaczego Starosta Lubiński nie przekazał władzom powiatu wniosku mieszkańców o uruchomienie takiej linii. Powiat Polkowicki zawnioskował do Powiatu Lubińskiego o szczegółowe wyjaśnienia w kwestii uruchomienia i utrzymania tej linii.

Zarząd Powiatu Polkowickiego w trosce o swoich mieszkańców planuje działania długofalowe, dlatego też w projektowanym budżecie na 2019r. zaplanował środki w wysokości 500 tys. złotych na komunikację publiczną w powiecie.

Bycie samorządowcem to wielka odpowiedzialność, a nie plebiscyt popularności. Należy pamiętać, że wprowadzenie bezpłatnej komunikacji musiałoby się odbyć kosztem czegoś innego. Dlatego jakiekolwiek wydatki na komunikację muszą być podejmowane po szczegółowej analizie finansowej oraz rozkładów jazdy, z uwzględnieniem różnych przewoźników i różnych potrzeb mieszkańców całego Powiatu Polkowickiego.

Zarząd Powiatu Polkowickiego

Źródło: Powiat Polkowicki