IMG_20150426_080643 pielgrzymka

Komu zależy na złym wizerunku chocianowskich strażaków

W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie wyjechali do Częstochowy, by uczestniczyć w wyjątkowej dla braci strażackiej pielgrzymce, która odbywa się raz na 5 lat. Dzięki nim sztandar  OSP CHOCIANÓW pojawił się na uroczystości, którą obserwowała cała Polska, z udziałem najwyższych władz naszego kraju.

Nasi przedstawiciele strażacy – oprócz promowania pozytywnego wizerunku Chocianowa, mieli również za co podziękować – w 2014 roku jednostka brała udział w 109 zdarzeniach: 53 pożarach, w tym 8 pożarach poza terenem gminy, 50 zagrożeniach miejscowych na terenie gminy, 1 miejscowym zagrożeniu poza terenem Gminy Chocianów i 5 fałszywych alarmach, z których wrócili cali i zdrowi. Społeczności naszego miasta służą także poprzez działalność kulturalną oraz liczne czyny społeczne.

Po ich wyjeździe na pielgrzymkę doszło do pożaru 4 aut przy ulicy Armii Krajowej w Chocianowie. Nie brali zatem udziału w gaszeniu pożaru. Zdarzenie to zostało szybko wykorzystane, by ukazać w złym świetle całą jednostkę. Czemu to ma służyć? Z inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzonej przez Komendę Powiatową PSP w Polkowicach otrzymali ocenę bardzo dobrą. Wyjeżdżając strażacy z Chocianowa wiedzieli, jakie okoliczne jednostki zostały na zabezpieczenie gminy. Przyjazd innych zastępów nie jest więc niczym szczególnym – oni również biorą udział w akcjach poza terenem gminy.

Dbajmy o pozytywny wizerunek naszego miasta, które posiada potężny potencjał ludzi aktywnych, inteligentnych, zdobywających laury we wszelkich dziedzinach i gotowych na co dzień poświęcić swój czas. Uczmy się tym szczycić i być z tego dumni. Andrzej Bober – członek wspierający OSP Chocianów.