11911666_870324326381125_566661356_n

Jest zmiana nazwy ulicy, nie będzie wymiany dokumentów

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej oraz według tzw. Ustawy dekomunizacyjnej nie będzie już w Chocianowie ul. M. Roli- Żymierskiego. Ulica będzie nosić nazwę Rotmistrza Witolda Pileckiego. Zmiana nazwy ulicy nie wiąże się z koniecznością wymiany dokumentów.

Zgodnie z ustawą nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
Zmianę nazwę ulicy, a raczej procedury jej towarzyszące, zdaje się klarować tzw. ustawa dekomunizacyjna, podjęta przez Sejm 1 kwietnia br. Ustawa mówi jasno, że zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że np. dowód osobisty, prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne pojazdów, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.
Zdecydowano też, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat.
W Polsce, wg rozeznań autorów ustawy, jest około 1200- 1400 nazw miejsc, które upamiętniają system komunistyczny. W Chocianowie ostatnie takie zmiany dotyczą zmian nazw ulic w latach 90. Zmieniono wówczas w mieście nazwy trzech ulic: Armii Czerwonej na Ratuszową, Marcelego Nowotki na Sportową oraz Karola Świerczewskiego na Pocztową.

Źródło: chocianow.pl