UE fundusz spoleczny

Jest szansa na bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Kierunek dla Ciebie- własna firma” w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

W ramach programu przyznane zostanie bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 23 tysięcy złotych dla 39 osób. Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które ukończyły 30 rok życia i pozostają bez zatrudnienia. Szczególnie dotyczy to osób, które są po 50 roku życia, są niepełnosprawne, mają niskie kwalifikacje oraz pozostają długotrwale bezrobotne. Ważne jest, aby zamieszkiwały obszar województwa dolnośląskiego.

W ramach projektu zapewniane jest także doradztwo indywidualne, poprzez pomoc Urzędów Pracy z doprecyzowaniem profili firm zakładanych w ramach projektu oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://puls-szkolenia.pl/projekty oraz pod numerem telefonu: 508 391 039

Projekt realizowany jest w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Źródło: chocianow.pl