Szkoła Podstawowa w Grębocicach

Grębocice w pierwszej 50 najlepszych gmin wiejskich

Gmina Grębocice znalazła się na 49 miejscu w ogólnopolskim rankingu gmin wiejskich najlepiej pozyskujących dotacje z Unii Europejskiej, według dziennika „Rzeczpospolita”. Warto podkreślić, że wszystkich gmin wiejskich w Polsce jest 1571, a  Grębocice to  tylko jeden z dwóch samorządów z Dolnego Śląska, który znalazł się w tym zestawieniu.

 

Autorzy rankingu podkreślają, że ma on na celu wskazać te samorządy, które uzyskują najlepsze wyniki pod względem zrównoważonego rozwoju. Stąd pod ocenę brane były różne obszary funkcjonowania gmin takie jak: umiejętność pozyskiwania dochodów, polityka wydatkowa, dyscyplina budżetowa,  edukacja, wspieranie rynku pracy i przedsiębiorczości.

W opublikowanym w „Rzeczpospolitej” rankingu Grębocice zanotowały, najbardziej spektakularny awans w zestawieniu ogólnym samorządów. W ubiegłorocznym tego typu podsumowaniu gmina nie była kwalifikowana, a w tym roku awansowała od razu na 49 pozycję.

Biorąc pod uwagę rok ubiegły 2015, na konto Gminy Grębocice wpłynęła kwota w wysokości 1.740.368,28 złotych, która została pozyskana z funduszy europejskich. Jeden z ważniejszych projektów to dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach wraz z zastosowaniem fotowoltaiki”. Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 1.283.260,30 złotych z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego budynek szkoły przeszedł proces termomodernizacji, a na dachu tego obiektu zamontowano panele fotowoltaiczne.

Szkoła Podstawowa w Grębocicach

Źródło: Powiat Polkowicki