450x337-images-stories-dsc00068

GRAND PRIX dla TRZMIELOWA!

Podczas XII „ DNIA JAGODY”  na stadionie prezentowało się 12 stosik z 12 miejscowości. Mieszkańcy przygotowali pyszności z produktów lokalnych, a ich zadaniem była prezentacja. Liczył się wygląd produktów, sposób przystrojenia i opakowania, różnorodność wykorzystania produktów lokalnych i podtrzymanie tradycji nawiązującej do lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Za te kryteria były przyznawane punkty, które sumowała komisja.  Grupy biorące udział w konkursie walczyły o wyróżnienia, a przede wszystkim o GRAND PRIX. Nagrodą główną był czek bezgotówkowy na realizację projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich w tym w szczególności:
• Na realizację zadań zapisanych w sołeckich strategiach rozwoju
• Wykonanie tablic informacyjnych “witaczy”
• Wydanie materiałów promocyjnych
• Tworzenie stron www sołectwa, grupy, organizacji
• Wyposażenie usprawniające funkcjonowanie: ośrodków działania organizcaji i świetlic wiejskich,
• Finansowanie organizacji szkoleń i form spędzania czasu wolnego
• Realizację form integracji i spotkań mieszkańców
• Inne wydatki realizujące potrzeby grupy, spójne z zadaniami własnymi gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym

W 2015 roku nagrodę główną otrzymało sołectwo Trzmielów, a nagrodę publiczności stoisko Chocianowa.  Gratulujemy!

450x337 jagoda

Źródło: chocianow.pl