konkursWielkanocny

Gminny konkurs wielkanocny

Jeszcze do 22 marca można się zgłaszać do udziału w konkursie wielkanocnym 2018. Odbędzie się on w kategorii palm oraz pisanek wielkanocnych. Akcję organizuje Chocianowski Ośrodek Kultury.

Konkurs zaadresowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Chocianów i odbywa
się w dwóch kategoriach: palmy wielkanocnej i pisanek. W kategorii palma wielkanocna przyjmowane są prace indywidualne uczniów przedszkola 5 i 6-latków oraz uczniów szkoły podstawowej 1 klasy. Palma powinna być wykonana z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i form zdobniczych, a każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
W kategorii pisanka wielkanocna przyjmowane są prace indywidualne uczniów szkoły podstawowej klas: 2-3, 4-5, 6-7.  Pisanka powinna być wykonana tradycyjnymi formami zdobniczymi, tj.  kraszanka, wosk, zdobienie bibułami.
Warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie prac do Chocianowskiego Ośrodka Kultury z metryczką, która będzie zawierać imię i nazwisko wykonawcy, wiek, nazwa szkoły, klasa oraz telefon kontaktowy.
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowych informacji na temat konkursu w imieniu Organizatora udziela:
Sylwia Stachowicz; e-mail: chok5@wp.pl, tel.: 76 81 85 580

 

Źródło: chocianow.pl