gminne

Gminne Forum Odnowy Wsi

14 grudnia 2015,  Grupy Odnowy Wsi oraz sołtysi spotkali się w Chocianowskim Ośrodku Kultury. Podczas pierwszego Gminnego Forum Odnowy Wsi omawialiśmy sukcesy grup odnowy wsi. Zaprezentowało się m.in. sołectwo Raków, Brunów i Pogorzeliska. Forum było okazją do wymiany dobrych praktyk. Przedstawiciele GOW realizujący program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” mogli poznać jak wygląda wdrażanie tego programu w innych gminach i sołectwach. Gościli u nas m.in. koordynatorzy i liderzy z Gminy Chojnów, Miłkowice oraz Gromadka. Podsumowania półrocznej współpracy liderami z Chocianowa dokonał gminny koordynator odnowy wsi. Spotkanie zakończyło się dyskusją z moderatorami odnowy wsi, której przewodniczyła  Prezes Fundacji „Zielona Akcja” – Irena Krukowska. Dyskusja miała formę wywiadu fokusowego. Jest to metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych. Wywiad ten dotyczył przyszłości odnowy wsi na Dolnym Śląsku, roli dokumentu jakim jest „Sołecka Strategia Rozwoju”. Rozmawialiśmy o problemach i potrzebach w jej wdrażaniu oraz oczekiwaniach dotyczących wspierania rozwoju idei odnowy wsi w naszych sołectwach i miejscowościach gmin goszczących. Rekomendacje z dyskusji zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, który zarządza programem. Na forum przybyli także: Krzysztof Szustka – moderator odnowy wsi, espert w zakresie rozwoju i promocji obszarów wiejskich, Beata Rolska – Radna Powiatu Polkowicikiego i Franciszek Skibiski – Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów.

Wszystkie prezentacje

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

 

Źródło: chocianow.pl