Zrzut ekranu 2015-09-15 o 11.59.48

Gmina Chocianów w Dolnośląskim Projekcie Rekultywacji

Gmina Chocianów na mocy uchwały Nr XII.75.2015 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 września 2015 r. przystąpiła Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji działającego na prawach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udział naszej Gminy otwiera przed nami możliwość pozyskania środków na cel rekultywacji terenu bo byłym wysypisku śmieci, znajdującym się na działce nr 108/3 w Chocianowie. Składowisko odpadów komunalnych w Chocianowie zostało zamknięte w 2007 roku. Zaraz po tym rozpoczęły się działania zmierzające do rekultywacji tego terenu. Jednakże aby dokończyć to zadanie niezbędne są dodatkowe środki. W 2015 roku pojawiła się na to szansa. Marszałek województwa dolnośląskiego powierzył utworzenie spółki z udziałem Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, która ma się zająć kompleksowo rozwiązaniem problemu niezrekultywowanych składowisk na Dolnym Śląsku. Zadaniem spółki jest pozyskanie dotacji i przeprowadzenie wszystkich działań związanych z wybraniem wykonawcy, przeprowadzenie prac rekultywacyjnych i rozliczenie dotacji. Plan obejmuje, że Spółka ma pozyskać docelowo 75% dotacji. Projektem początkowo zainteresowało się kilkadziesiąt gmin, obecnie już wiemy że ok. 20 z nich, w tym Gmina Chocianów przystąpiły do udziału w spółce.

 

Źródło: chocianow.pl