IMG_2232

Dziękujemy za współpracę

Cieszymy się ogromnie, że nasze działania w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściu przy stacji benzynowej zostały dostrzeżone i wsparte przez władze. Wniosek nasz został przekazany do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Starostwie Powiatowym w Polkowicach.