glowne

Drugie miejsce dla wsi Kłobuczyn

Drugie miejsce dla wsi Kłobuczyn

Drugie miejsce dla wsi Kłobuczyn – Wioska Kasztanowców  w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowanego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski, w kategorii  „Najlepszy start w Odnowie Wsi”, za projektem „Integracja mieszkańców Kłobuczyna poprzez działania dot. utworzenia miejscowości tematycznej Kłobuczyn – Wioska Kasztanowców”. „Projekt z Kłobuczyna jest doskonałym przykładem przedsięwzięcia realizowanego zarówno celem integracji mieszkańców, wspólnej pracy jak również szukania pomysłu na wyróżnik miejscowości, bazujących na jej zasobach.”- czytamy w uzasadnieniu werdyktu.

Konkurs, zorganizowany był po raz ósmy i jego głównym celem , jest  wyłonienie i promowanie najlepszych wzorcowych działań, przedsięwzięć zrealizowanych na terenach wiejskich. Tego typu konkursy  również  inspirują  i tworzą płaszczyznę wymiany doświadczeń w lokalnych wiejskich społecznościach, które wspiera samorząd.

Drugie miejsce dla wsi Kłobuczyn 1

Źródło: Powiat Polkowicki