sitech

Diamentowy Sitech

Pierwszy DIAMENT dla firmy SITECH Sp. z o.o. z Polkowic. Kapituła loży Business Centre Club od 1991r. przyznaje statuetkę Lidera Polskiego Biznesu firmom, które w swojej działalności kierują się etyką prowadzenia działalności gospodarczej oraz troską o sprawy państwowe. Dodatkowo  honoruje diamentami przedsiębiorstwa, które utrzymały bądź poprawiły swoją pozycję na rynku. W ubiegłym roku przedsiębiorstwo SITECH Sp. z o.o. otrzymało Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wzmocniło swoją pozycję na rynku – stąd pierwszy Diament. Gratulujemy i liczymy, że z każdym rokiem będzie przybywało kolejnych diamentów.

 

Źródło: Powiat Polkowicki