SONY DSC

Debata o mapie zagrożeń bezpieczeństwa w starostwie

W Starostwie Powiatowym w Polkowicach  odbyło się spotkanie w ramach konsultacji społecznych, poświęcone dolnośląskiej mapie bezpieczeństwa, będącej elementem krajowego systemu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Stworzenie map pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali i rodzaju zagrożeń w regionie.Za nami pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Polkowickiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie poprowadził Starosta Polkowicki Marek Tramś i  Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach insp. Witold Trzmielewski, Najważniejszym aspektem spotkania była dyskusja nad przedsięwzięciem polegającym na opracowaniu, ewaluacji oraz wykorzystaniu map zagrożeń- projekt MSWiA. Narzędzia, które pozwoli na rzetelne i czytelne przedstawienie, głównie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń na danym terenie. W trakcie spotkania podinsp. Waldemar Cichocki przedstawił szczegóły założeń wdrożenia krajowego systemu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Podczas debaty podkreślano m.in. współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Dzielono się dotychczasowymi doświadczeniami i stosowanymi rozwiązaniami w różnych instytucjach. Z założenia mapa zagrożeń
będzie istotnym element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych.
Źródło: Powiat Polkowicki