IMGP3462-1

Ćwiczenia jednostki OSP Chocianów

W dniach 15-17.06.2015 na zbiorniku przeciwpożarowym w nadleśnictwie Chocianów Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach

zorganizowała dla jednostek OSP z terenu gminy Chocianów ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego. Przećwiczono następujące elementy:

– rzut kołem ratunkowym i rzutką

– podejmowanie tonącego na wodzie z wykorzystaniem dostępnych środków ratowniczych

– udzielanie pierwszej pomocy medycznej

W ćwiczeniach brały udział następujące jednostki: JRG Polkowice, OSP Chocianów, OSP Trzebnice, OSP Szklary Dolne, OSP Parchów.

Jako, że sezon kąpielowy przed nami zachęcamy do rozsądnego korzystania z różnych zbiorników wodnych.

A oto kilka zasad jakich należy przestrzegać nad wodą aby uniknąć niebezpieczeństwa:

1. nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Najczęściej toną osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem takich środków;

2. nie wolno wchodzić do wody zaraz po opalaniu się na słońcu – może to grozić  szokiem termicznym lub utratą przytomności;

3. po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, karku oraz twarz;

4. do wody wchodzimy tylko w miejscach oznakowanych, gdy nad kąpiącymi się czuwa ratownik;

5. nie skaczmy do wody na „główkę”, tym bardziej jeśli nie znamy głębokości wody. Taki skok może doprowadzić do urazów kręgosłupa i kalectwa;

6. gdy przy kąpielisku strzeżonym widzimy czerwoną flagę lub nie jest wywieszona żadna flaga – kąpiel jest zabroniona;

7. rodzice powinni zawsze czuwać nad kąpiącym się dzieckiem;

8. nie należy przepływać czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;

9. nie zaleca się kąpać zaraz po jedzeniu – powinno się odczekać przynajmniej pół godziny

10. do wody najlepiej wchodzić w grupie, albo przynajmniej z drugą osobą;

11. korzystając ze sprzętu wodnego upewnijmy się, że jest on sprawny, a przebywające na nim dzieci i osoby, które nie umieją pływać są we właściwy sposób zabezpieczone – mają na sobie specjalne kamizelki;

Nad wodą zawsze trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek!!! To nam zapewni bezpieczeństwo. Przestrzeganie tych kilku podstawowych zasad przyczyni się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, a tym samym na pewno po weekendowym wypoczynku i wakacjach wrócimy szczęśliwi, ładnie opaleni, ze wspaniałymi wspomnieniami.

Źródło: Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego  UMiG Chocianów