młynek-do-odpadów-w-zlewie

Co kryje gminna kanalizacja?

Odpady kuchenne, pampersy, mopy, ziemniaki,  a nawet ubrania i buty- to rzeczy, które pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego w Chocianowie wyciągają ze studzienek kanalizacyjnych. Śmieci nieustannie zapychają gminną kanalizację, a PWK ma ręce pełne roboty.
Sieci kanalizacyjne projektowane są tak, żeby przyjmować z domów jedynie nieczystości sanitarne. Tymczasem mieszkańcy naszej gminy traktują sieć kanalizacyjną jak składowisko odpadów, do którego można wrzucić dosłownie wszystko. Ze studzienek kanalizacyjnych wyławiane są ziemniaki, odzież, buty, butelki, ubrania, a nawet mopy kuchenne.
-Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej narażają na dodatkowe koszty nie tylko Spółkę. W wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej narażają siebie i swoich sąsiadów na zalanie piwnic czy łazienek, a co za tym idzie także nieprzyjemny zapach.  Do takich zatorów dochodzi kilkanaście razy w miesiącu!- informuje PWK.
Odpady, które płyną wraz z nieczystościami sanitarnymi zatykają przewody kanalizacyjne i spiętrzają ścieki w kanałach. To jednak jeszcze nie koniec. Śmieci nawijają się na wirniki pomp, co powoduje ich awarię.

-Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pompy, bądź jej naprawy. Kto za to płaci? Wszyscy mieszkańcy, którzy płacą rachunki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Wszystkie koszty związane z przywracaniem do prawidłowego funkcjonowania sieci wodno-kanalizacyjnej obciążające Spółkę, ujęte są w taryfach na wodę i ścieki- odpowiada PWK, które jednocześnie apeluje, aby nie wrzucać do kanalizacji waty, pampersów, nawilżanych chusteczek, czy też ubrań. Śmieci te łączą się w sploty, przyklejają do ścian kanałów i powodują zatory.

To samo dotyczy tłuszczy i olei, które początkowo ciepłe, pod wpływem zimnej wody tężeją i zamykają średnicę rur.  Oleista konsystencja sprzyja również osadzaniu się i łączeniu z innymi śmieciami, tworząc nieprzepuszczającą bryłę. Równie groźne są środki chemiczne oraz lekarstwa. Zawarte w nich substancje są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w oczyszczalni.

Źródło: chocianow.pl