pluca

Chronię płuca nie palę

„Chronię płuca nie palę”
-To jedyny taki program na skalę europejską, że w tak krótkim czasie,
mieszkańcy całego powiatu powyżej 50 roku życia  mogą być
przebadani-podkreślił prof. Jerzy Kołodziej, opiekun merytoryczny
powiatowego projektu „Chronię płuca nie palę”.
Podsumowanie dotychczasowych działań i zaplanowanie najbliższych badań
mieszkańców było tematem kolejnego posiedzenia Rady ds. Zdrowia Powiatu
Polkowickiego.

Powiatowy projekt, realizowany przez Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych,
rozpoczął się pół roku temu i potrwa do końca kwietnia. Mogą wziąć w nim
udział mieszkańcy powyżej 50 roku życia, a emerytowani górnicy od 45 roku
życia. W sumie, ma on objąć około 29 tys. osób, z czego ponad 5 tysięcy ma
szansę skorzystać ze specjalistycznych badań.
– Do tej pory potwierdzono 42 przypadki zachorowań nowotworowych – mówi
Mariola Kośmider, koordynator projektu, dyrektor PCUZ. Przede wszystkim są
to wykryte nowotwory płuc, ale również nerek i szereg innych chorób –dodaje
dyrektor Kośmider.
Starosta polkowicki zwrócił się do pracodawców z prośbą, aby w miarę
możliwości umożliwiali swoim pracownikom skorzystania z tego programy nawet
w czasie pracy. Realizatorzy projektu podkreślali, że bolączką jest obawa
mieszkańców przed badaniami profilaktycznymi. – Ten lęk trzeba jednak
pokonać, bo chodzi o nasze zdrowie, a nawet życie – przekonuje starosta
polkowicki Marek Tramś, jeden z pierwszych uczestników projektu.
Teraz, jak dodaje, jest spokojny, szczególnie że nie ma powodu do obaw, bo
wyniki są dobre. Cały projekt kosztuje ponad 3 mln zł, ale powiat nie wyda
ani złotówki z budżetu.  2,5 mln zł pochodzi z funduszy norweskich, a 500
tys. zł z budżetu państwa.

 

Źródło: Powiat Polkowicki