450x337-images-stories-dsc00550

Chocianowiec aktualizuje sołecką strategię

5 sierpnia w Chocianowcu odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju. W czerwcu sołectwo oddolnie przystąpiło do projektu „Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi” , w ramach którego wsie otrzymują pomoc przy aktualizacji sołeckich strategii oraz wzmocnienie w zakresie angażowania mieszkańców w decyzje lokalne i komunikację z mieszkańcami. Projekt realizuje Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” przy współpracy z Wydziałem Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.  Praca nad strategią będzie trwała do końca września. Następne spotkanie odbędzie się 25 sierpnia 2015 roku. Przypomnijmy, że pierwszą wsią w Gminie Chocianów biorącą udział w projekcie był Brunów. Działania  Fundacji są kierowane do sołectw, które opracowały sołeckie strategie w latach 2008-2011 i zaplanowane projekty zrealizowały lub prawie zrealizowały, a społeczność lokalna jest zainteresowana dalszym rozwojem inicjatyw sołeckich.

http://zielonaakcja.pl/news/warsztaty-w-brunowie

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Źródło: chocianow.pl