P1010371

Centrum Zdrowia Płuc w powiecie polkowickim

W sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Polkowicach 27 sierpnia zainaugurowano powiatowy projekt „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim”.  Jego realizacja ma zmniejszyć zachorowalność i liczbę osób umierających na tego rodzaju raka w powiecie polkowickim. 

Według raportu ministerstwa zdrowia powiat polkowicki zajmuje szóste miejsce w kraju pod względem zachorowalności na tego typu odmiany nowotworów złośliwych: oskrzeli i płuc-podkreślił Marek Tramś starosta polkowicki. Główne przyczyny takiej sytuacji to: zbyt mała ilość badan diagnostycznych w kierunku raka płuc, czy zaniechanie badań szczególnie po 45 roku życia przez mężczyzn. To wynika ze specyfiki naszego regionu miedziowego, przejścia na wcześniejsze emerytury górnicze, a tym samym zaniechanie badań okresowych- podkreślił starosta i dodał- dlatego po ocenie potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności władze powiatu podjęły działania mające zapobiegać tej szczególnej jednostce chorobowej przygotowując odpowiedni projekt.

Programem objęto grupę podwyższonego ryzyka, tj. osoby w wieku 50 +, które są wieloletnimi palaczami czy które nie korzystały z badań okresowych, a w ramach profilaktyki dodatkowo objęto uczniów wszystkich szkół na terenie powiatu.  W sumie z programu ma skorzystać ponad 20 tys. osób.

Zaletą projektu jest nowo powstałe Centrum Zdrowia Płuc w powiecie polkowickim, które oferuje konsultacje z lekarzami specjalizującymi się w chorobach płuc i kompleksowe badania podstawowe oraz specjalistyczne w pracowniach diagnostycznych- dodała Mariola Kośmider, dyrektor PCUZ,  koordynator projektu. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania od lekarza. W ramach Centrum funkcjonuje:

  1. Gabinet profilaktyki chorób płuc: gdzie przeprowadzana jest kwalifikacja do projektu osób z grupy ryzyka i organizacja badań w przychodni w Polkowicach oraz organizacja mobilnych punktów medycznych (wizyty zespołów medycznych na wsiach oraz podczas wydarzeń specjalnych – imprez masowych)
  2. Gabinet lekarski: gdzie usługi świadczą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarze specjaliści w ramach diagnostyki pogłębionej: pulmonologa, onkologa, lekarza medycyny paliatywnej, radiologa oraz specjalisty torakochirurgii. Dodatkowo badania podstawowe i specjalistyczne w pracowniach diagnostycznych (laboratorium analityczne, pracownia prób wysiłkowych, spirometria, pracownia RTG, pracownia tomografii komputerowej, pracownia bronchoskopii).
  3. Gabinet edukacji zdrowotnej i wsparcia psychologicznego, bowiem częścią programu jest również akcja edukacyjna i profilaktyczna pacjentów i młodzieży szkolnej w całym powiecie.

– Polkowice są pierwszym powiatem w kraju, który realizuje projekt na tak dużą skalę – podsumował prof. Jerzy Kołodziej  z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. – Mam nadzieję, że wyniki udowodnią, iż warto takie programy realizować. Przy staroście polkowickim powołano Powiatową Radę Zdrowia- organ opiniodawczo-doradczy władz powiatu, która ma  wspierać samorządowe inicjatywy pozwalające na poprawę stanu zdrowia mieszkańców, m.in. poprzez lepszą profilaktykę i promocję zachowań prozdrowotnych.

Wartość projektu to 3 007 157  zł, który w kwocie 2,5 mln zł finansowany jest z środków norweskich, natomiast 500 tys. zł zostało pozyskane przez powiat z budżetu państwa.

Projekt będzie realizowało Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych do kwietnia 2016 roku.

P1010361  P1010395

Źródło: Powiat Polkowicki