pkp

Gmina Chocianów przejęła budynek dawnej stacji PKP

Gmina Chocianów przejęła budynek dawnej stacji PKP usytuowanej przy ul. Kolejowej wraz z dwoma liniami kolejowymi. Gminny plan zakłada zaadaptowanie budynku na cele kulturalno – społeczne, gdzie mogłyby się odbywać dodatkowe zajęcia organizowane przez ośrodek kultury i lokalne organizacje. Linia kolejowa zaś ma być wykorzystana do budowy trasy turystycznej Przemków – Chocianów – Lubin.

Projekt ten jest zadaniem złożonym, które bezpośrednio koordynuje LGD „Wrzosowa Kraina”. Jak czytamy w archiwach  „Linia kolejowa wybudowana przez spółkę akcyjną Kolejki Lubin – Chocianów (Kleinbahn-AG Lüben – Kotzenau) założoną w czerwcu 1914 r. Wojna nie wstrzymała prac, które rozpoczęto w 1915 r. Nawierzchnię torową ułożono już w 1916 roku, stąd wg niektórych źródeł już w lutym 1916 r. po linii kursowały pociągi towarowe. Ruch pasażerski otwarto 1.10.1917 r. W Lubinie znajdowała się parowozownia kolejki (dziś jest to garaż drezyn PLK), w Chocianowie znajdował się garaż z pojedynczym stanowiskiem. Spółka zatrudniała tylko 16 pracowników etatowych. Szlak z Lubina do Chocianowa była jedną z ostatnich linii uzupełniających dolnośląską sieć, która niestety szybko przegrywała z konkurencją samochodową. W 1939 roku na linii pozostała już tylko 1 para pociągów, dopiero w czasie wojennej reglamentacji paliwa ponownie linia ożyła (3 pary/d w dni robocze, 1 para w dni wolne). Po wojnie linię uruchomiono dopiero w czerwcu 1946 r. i służyła przez wiele lat do przewozu produktów rolnych. Ruch pasażerski był słaby, tak że niektóre kursy były realizowane mieszanymi składami towarowo-pasażerskimi (tzw. towosy). Z uwagi na prymitywną infrastrukturę oraz przystanki znajdujące się w oddali od skupisk ludzkich pociągi na tej linii stawały się anachronizmem, który musiał ulec likwidacji w czasie kryzysu. Tak się właśnie stało pod koniec 1985 r. kiedy zawieszono kursy pasażerskie. Pociągi towarowe kursowały jeszcze przez dwa lata i zostały zawieszone z powodu wykolejeń. W 1991 roku linia została fizycznie rozebrana. Pozostały po niej relikty budynków stacyjnych oraz nieliczne odcinki torów w zaasfaltowanych przejazdach.”  (http://dolny-slask.org.pl).

Adaptacja pozostałej infrastruktury kolejowej na cele turystyczne będzie możliwa w obecnym siedmioletnim rozdaniu środków z UE.

Źródło: chocianow.pl