Logo PUP

Bezrobocie wciąż niskie. Poszukiwani fachowcy.

Bezrobocie wciąż niskie 5,5 %. Poszukiwani fachowcy.

Od dłuższego czasu powiat polkowicki może poszczycić się jedną z najniższych stóp bezrobocia w województwie dolnośląskim, jak i w kraju wśród powiatów ziemskich.

Na koniec roku liczba mieszkańców pozostających bez zatrudnienia jeszcze dodatkowo spadła i wyniosła 5,5%. Jest znacząco niższa niż w tym samym okresie roku poprzedniego– 6,3%. Warto zauważyć, że od początku minionego roku w powiecie widoczna jest wyraźnie tendencja spadkowa. Wyprzedzają nas tylko miasta Wrocław i Jelenia Góra. Tak dobrym wynikiem nie mogą poszczycić się sąsiednie samorządy- powiat głogowski z wskaźnikiem bezrobocia 10,3%, czy legnicki z 13,4%. Powiat polkowicki może pochwalić się jednym z najniższych wskaźników bezrobocia nie tylko na Dolnym Śląsku (7,2%), ale także i w kraju (8,2%).

Według Głównego Urzędu Statystycznego w końcu grudnia liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy kształtowało się na poziomie 2266 osób. W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie udział kobiet w końcu roku był niższy niż przed rokiem i wyniósł 59,7 proc. Jednak – jak podkreśla GUS – w porównaniu z grudniem ub. najwięcej bezrobotnych w powiecie polkowickim jest z najniższym wykształceniem gimnazjalnym (794 osoby) i zasadniczym (707 osób).

Od dwóch lat obserwujemy systematyczne zmniejszanie się zasobów kadrowych w naszym powiecie – mówi Kamil Ciupak wicestarosta polkowicki, przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia – Zaczynamy coraz mocniej odczuwać skutki zmian demograficznych i braku fachowców. Tylko w trzecim kwartale jedna siódma nowopowstałych miejsc pracy nie została obsadzona. Jeżeli to zjawisko jeszcze mocniej się utrwali to wówczas wiele inwestycji i kontraktów będzie zagrożonych w wyniku braku wykwalifikowanych rąk do pracy w powiecie – uważa wicestarosta polkowicki.

Źródło: Powiat Polkowicki