chocianow

Bezpłatna pomoc prawna

Mieszkańcy Gminy Chocianów mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Porad prawnych udzielają profesjonalni prawnicy Fundacji TOGATUS PRO BONO.

Z bezpłatnej pomocy prawnej wprowadzonej przez rząd, mogą skorzystać osoby poniżej 26 roku życia, seniorzy powyżej 65 roku życia, podopieczni pomocy społecznej lub posiadający Kartę Dużej Rodziny, a także weterani, kombatanci oraz wszyscy, którzy są poszkodowani w wyniku klęski żywiołowej, awarii technicznej lub katastrofy naturalnej. Warunkiem otrzymania porady jest okazanie dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia lub wymagany wiek.
Porady obejmować będą m.in. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, karne, administracyjne oraz prawo ubezpieczeń społecznych. Pomoc obejmowała będzie także prawo podatkowe z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie dotyczyć ona będzie jednak spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyłączeniem przygotowania do jej rozpoczęcia.
Profesjonalny prawnik wskaże sposoby rozwiązania problemu oraz poinformuje o obowiązującym stanie prawnym. Doradzi jak przygotować pismo dotyczące zwolnienia z opłat lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego i podatkowego. Pomoc nie będzie obejmować przygotowania pism w trwających postępowaniach przygotowawczych oraz toczących się już procesach.

 

Prawnicy dyżurować będą w Chocianowskim Centrum Profilaktyki, przy ul. 3-go Maja 2 w czwartki między godziną 10.00 a 14.00. 

Zadanie finansowane jest ze środków przekazanych przez Powiat Polkowicki. Więcej informacji na: fundacja.togatus.pl oraz darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

Źródło: chocianow.pl