przedszkole1

Będzie nowe przedszkole

Gmina Gaworzyce podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót i Usług Budowlanych „BUDREM” na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Gaworzycach” i wczoraj (16 lutego) przekazała teren wykonawcy.
Dzięki tej inwestycji już jesienią przedszkolaki przeniosą się do nowej siedziby.  W nowym obiekcie zwiększona będzie liczba miejsc z obecnych 86 do 100. Dodatkowo w nowym przedszkolu przewidziano nowe miejsca pracy (4,5 etatu). W nowej placówce będą odpowiednie warunki edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.
Na realizację projektu Gmina Gaworzyce pozyskała 573.759,84 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt polega na budowie publicznego przedszkola wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Wnioskodawcą oraz inwestorem jest Gmina Gaworzyce. Termin wykonania zadania przewidziano na 30 listopada 2017 r.
Inwestycja obejmować będzie:
a)      budowę budynku przedszkola czteroodziałowego (liczba kondygnacji nadziemnych: 1) wraz z utwardzonym tarasem,
b)      place zabaw dedykowane poszczególnym grupom wiekowym (2-4 lata, 5-6 lat, klasy 1-3) wraz z miejscem na wypoczynek,
c)      utwardzoną strefę wejściową wraz z chodnikiem,
d)      parking na 20 miejsc postojowych wraz ze zjazdem,
e)      zatokę autobusową wraz z chodnikiem oraz wjazdem i zjazdem,
f)       uzbrojenie terenu obejmuje:
g )      wyposażenie pomieszczeń oraz kuchni,
h)      instalacje niskoprądowe: okablowanie strukturalne – instalacja sygnałowa i Wi-Fi, serwer telekomunikacyjny z domofonem, system telewizji przemysłowej, system sygnalizacji włamania i napadu.
20170215_072441 DSC_0184 (1) umowa_przedszkole3

Źródło: Powiat Polkowicki