parchow

Będą mieć nowy wóz strażacki

Wytrwałość i cierpliwość druhów OSP Szklary Dolne zostały nagrodzone. Wieloletnie starania o finansowe wsparcie na zakup nowego wozu strażackiego, przyniosły zamierzony skutek.

Ponad 220 tysięcy zł to finansowe wsparcie z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, 80 tysięcy zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 35 tysięcy zł z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz 408 tysięcy złotych, które chce przeznaczyć Gmina Chocianów. To w sumie ponad 740 tysięcy złotych, które przeznaczone zostanie na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4×4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Dolnych.

-To bardzo dobra wiadomość. W powiecie polkowickim jesteśmy jednostką z najstarszym sprzętem. Skuteczność jednostki zależy nie tylko od postawy strażaków, ale i niestety od sprzętu. Stary samochód jest już bardzo wyeksploatowany i częściej stoi w garażu, niż bierze udział w wyjazdach- mówi Krystian Dziki z OSP Szklary Dolne.

W 2016 roku Gmina Chocianów starała się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w dziedzinie Bezpieczeństwa. Kryteria zostały wówczas spełnione, jednak w ostatnim etapie, jednostka dostała negatywną odpowiedź. Następnie druhowie ze Szklar Dolnych złożyli wniosek do Komendanta Głównego PSP o dofinansowanie ze środków MSWiA i KSRG. Starania znów zakończyły się fiaskiem. W tym czasie gmina podjęła także uchwały o gotowości poniesienia kosztów wymaganej inwestycji.

OSP Szklary Dolne istnieje od 1956 roku. Jednostka powstała z inicjatywy mieszkańców wsi. Pierwszą moto- pompę w jednostce, która przekazana została z Powiatowej Straży w Lubinie, strażacy wozili wozem ciągniętym przez konie. Rok później podjęto decyzję o budowie remizy strażackiej. Oficjalnie zakończona została ona w 1962 rok. Pierwszy wóz strażacki jednostka otrzymała w 1978 roku i był to Star 25, który służył w sumie 25 lat. Kolejnym był Star 660 GBM 2/8 wyprodukowany w roku 1972, który służy strażakom-ochotnikom po dziś dzień.

Źródło: chocianow.pl