Logo PUP

Aktywizacja osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach informuje, że w 2016r. zostanie wprowadzona nowa forma aktywizacji osób bezrobotnych tj.: „Aktywizacja osób do 30 roku życia”. Ta nowa forma aktywizacji polegać będzie na refundacji kosztów poniesionych przez pracodawców na składki związane z ubezpieczeniem społecznym za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu. Powyższa forma kierowana jest dla pracodawców, którzy utworzą stanowisko pracy i zatrudnią na nim osoby bezrobotne do 30 roku życia, które po raz pierwszy będą podejmować zatrudnienie. Więcej szczegółów PUP Polkowice.

 

Źródło: Powiat Polkowicki