11911666_870324326381125_566661356_n

6-latek w przedszkolu za darmo

Rodzice sześciolatków nie zapłacą za pobyt swoich pociech w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych. 

Zniesienie obowiązku pobierania opłat za pobyt sześciolatków w przedszkolach związane jest z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ma to związek z tym, że 6-latki zostały objęte subwencją oświatową. W praktyce wyglądać będzie to tak, że rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania publicznego w publicznych przedszkolach, będą ponosić opłatę jedynie za wyżywienie, a ta w gminie Chocianów wynosi jedynie 4,50 zł dziennie.
Rodzice dzieci sześcioletnich nie ukrywają zadowolenia z podjętej przez radnych uchwały.–Rodzice bardzo się cieszą z podjętej decyzji. W samym Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie dzieci, które będą zwolnione z opłat za pobyt w placówce jest około 100- mówi Barbara Chruściel, dyrektor Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie.
Nie zmieni się także opłata za pobyt w przedszkolach poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. – W przypadku młodszych dzieci wygląda to tak, że opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 5, tak jak do tej pory, wynosić będzie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę- wyjaśnia Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.
Podjęta przez radnych uchwała mówi także o ulgach i zwolnieniach z ewentualnych opłat. Miesięczna opłata naliczana ma być na podstawie liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem objętym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, pomnożonej przez ustaloną kwotę, czyli 1 zł. Uchwała przewiduje częściowe lub całkowite zwolnienia z tych opłat. Zwolnienie z opłaty o 25%  dotyczy drugiego dziecka, które znajduje się pod opieką rodzica sprawującego jednocześnie opiekę nad dwojgiem dzieci uczęszczających do przedszkola. Natomiast zwolnienie z połowy naliczonych kosztów może dotyczyć drugiego i kolejnych dzieci będących pod opieką rodzica, który sprawuje opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci uczęszczających do przedszkola. Dotyczy to również dzieci, którym przyznany został zasiłek rodzinny. Rodzic, który zamierza ubiegać się o ulgi, musi pamiętać o złożeniu oświadczenia, w którym przedstawi odpowiednie dane, a te należy przedstawić dyrektorowi przedszkola.
Tylko do Przedszkola Miejskiego oraz Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie  uczęszcza obecnie  307 dzieci. Sześciolatków, którzy będą zwolnieni jest ponad 100.

Źródło: chocianow.pl