spotkanie czyste powietrze

Spotkanie „Czyste powietrze”

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
docieplenie przegród budynku
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Więcej przeczytasz w załączniku:

>>>>>>>>Czytaj Więcej!<<<<<<<<<

 

Przyjdź 4 września o godzinie 17.00 do Chocianowskiego Ośrodka Kultury na spotkanie i dowiedz się więcej!