34984748_1711362905577255_2879277712243949568_n

Projekty Budżetu Obywatelskiego – Projekt nr 7.

Prezentujemy projekty Budżetu Obywatelskiego. Wszystkich pomysłodawców zapraszamy do przysyłania nam swoich projektów, które umieścimy na stronie echocianow.pl

 

Projekt nr 7 – Gminna ścieżka edukacyjno-przyrodnicza. Geocaching – znajdź wszystkie perełki gminy Chocianów!

Gminna ścieżka edukacyjno-przyrodnicza. Geocatching -zagraj z nami i znajdź wszystkie perełki gminy Chocianów!
To nowy sposób zdobywania wiedzy o regionie, a przede wszystkim zachęty do odwiedzenia ciekawych miejsc, często znajdujących się na wyciągnięcie ręki. Miejsc o wyjątkowych walorach historycznych, kulturowych, krajobrazowych czy przyrodniczych. Narzędziem przekazu tej wiedzy będą tablice, które będą pełnić formę punktów informacyjnych. W ich pobliżu zlokalizowane będą skrytki. W każdej z 12 wsi naszej gminy powstaną 3 tablice z ciekawostkami, historią, zabytkami, gatunkami roślin czy zwierząt. Gra terenowa polegać będzie na odnajdowaniu tych miejsc w gminie, odbieraniu drobnych upominków pozostawiając drobiazg na wymianę, dzieleniu się tą informacją z innymi, a tym samym zachęcaniu do odwiedzenia danego miejsca.
Tablice powstaną w każdej z 12 wsi w gminie Chocianów (Brunów, Ogrodzisko, Michałów, Raków, Żabice, Chocianowiec, Jabłonów, Parchów, Pogorzeliska, Szklary Dolne, Trzmielów, Trzebnice). Łącznie powstanie 36 tablic, które będą tworzyły „Gminną ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą”, która przybliży mieszkańcom, gościom oraz turystom walory naszej gminy. Tablice będą dwujęzyczne, z uwagi na turystów i zrozumiałe dla każdego odbiorcy, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Tworząc ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą:
– tworzymy 36 miejsc, przystanków, dla turystyki pieszej oraz rowerowej;
– ewidencjonujemy zasoby przyrodnicze i historyczne wiosek gminy Chocianów;
– umożliwiamy zdobywanie i pogłębianie wiedzy o naszej małej ojczyźnie, o okolicy, w której żyjemy.
Tablice zostaną zamontowane w interesujących miejscach, dostępnych dla każdego. Geocaching to pełna przygód zabawa, bez której także każdy, kto zechce może pokusić się o odnalezienie 36 perełek naszej gminy i zgłębić wiedzę o regionie, co jest celem nadrzędnym tego projekt.
„Geocaching – to gra terenowa użytkowników odbiorników GPS, polegająca na poszukiwaniu tzw. skrytek (ang. geocache) uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy. Ukrywane przeważnie w interesujących miejscach skrytki zawierają dziennik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki na wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. serwisów geocachingowych. Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie jej uczestników do odwiedzenia, w wyniku poszukiwań, miejsc w których ukryte są skrytki. Niektóre miejsca wybrane przez chowających są trudno dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, a przy tym atrakcyjne i jako takie uznane za godne prezentacji innym uczestnikom gry. Znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych w pojemniku upominków, zostawia nowy nie mniej atrakcyjny oraz wpisuje swój identyfikator i datę do dziennika odwiedzin skrytki. Oprócz danych dotyczących lokalizacji (długość i szerokość geograficzna, w systemie WGS 84) chowający umieszcza w serwisie geocachingowym opis skrytki zawierający dodatkowe informacje ułatwiające jej znalezienie, a także informacje o charakterze krajoznawczym dotyczące miejsca ukrycia i ewentualnych innych atrakcji turystycznych w okolicy. Ponadto opis skrytki zawierać powinien ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach w trakcie poszukiwań oraz informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych lub szukających w towarzystwie dzieci” (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geocaching)

 

Link do głosowania -> https://chocianow.budzet-obywatelski.org/glosowanie