IMG_2231

Bezpieczne przejście

Po przeprowadzonej akcji „bezpieczne przejście” Starostwo Powiatowe w Polkowicach odpowiedziało na wniosek z dnia 09.03.2018 r.

„Komisja proponuje rozwiązanie problemu bezpieczeństwa pieszych, a także innych użytkowników drogi w następujący sposób:

  • W sposób doraźny dla poprawy bezpieczeństwa pieszych proponuje się zainstalowanie migających lamp ostrzegawczych nad znakiem D-6 lub przy przejściu dla pieszych.
  • Dla uzyskania rozwiązań docelowych należy podjąć działania dotyczące analizy projektowej zakresu przebudowy skrzyżowania przez zarządcę i możliwości pozyskania gruntów dla potrzeb pasa drogowego wynikających z podjętych analiz.

>>>Zobacz Pismo Starostwa Powiatowego W Polkowicach<<<