ogloszenie

Poszukiwane małżeństwa do sprawowania rodzinnych form pieczy zastępczej

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach poszukuje chętne małżeństwa do sprawowania rodzinnych form pieczy zastępczej zapewniając wsparcie finansowe. Dane kontaktowe -Zespół ds. pieczy zastępczej tel.76/729- 92 -26 lub 76/729- 92- 25. Informację w tym temacie można uzyskać również kontaktując się z Członkiem Zarządu Powiatu Polkowickiego Henrykiem Czekajło tel.76/746-15-06

Członek Zarządu Powiatu Polkowickiego
Henryk Czekajło