chocianow

Pan Czekajło Upomina się o Kształcenie w Powiecie Polkowickim

KGHM chce mieć wpływ na kształcenie swoich przyszłych pracowników dlatego obejmie patronatem 42 klasy w kilku szkołach Zagłębia Miedziowego. W obecności minister edukacji Anny Zalewskiej zostały dziś podpisane listy intencyjne władz miedziowej spółki, samorządowców i dyrektorów szkół. Wszyscy mają nadzieję, że uda się stworzyć taką formę w której uczeń rozpoczynający naukę, po spełnieniu odpowiednich czynników ma zagwarantowaną pracę- taki model można znaleźć chociażby w Niemczech.

W projekt zaangażowały się: Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie, Zespół Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, Zespół Szkół nr 1 w Lubinie oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy. Łącznie miedziowa spółka obejmie patronatem 42 klasy, a w Lubińskiej placówce będzie ich 16: technikum w zawodzie górnik, mechanik i elektryk oraz szkoła branżowa I stopnia w zawodzie górnik i elektryk.

KGHM planuje wraz ze szkołami tworzyć podstawy programowe, zapewniać odbycie staży i praktyk, doposażać placówki.

Spore nadzieje, z projektem wiąże Ministerstwo Edukacji Narodowej, która chce promować szkolnictwo branżowe i przeznaczy na nie 9 miliardów.
Minister Edukacji Anna Zalewska ostrzega, że w 2019 roku nie będzie się finansować żadnej szkoły, która będzie kształcić bezrobotnych. Pani minister wierzy że KGHM będzie wzorem i na jego przykładzie będzie można pokazywać w jaki sposób można promować szkolnictwo branżowe.

W Lubinie są plany wykraczające poza strefę górniczo-hutniczą. Przy budowanej drodze S3 planuje się otworzyć wielką strefę przemysłową, która będzie miała 400 hektarów.

Nie wszyscy byli zadowoleni z edukacyjnych planów KGHM. Wśród zaproszonych gości na konferencji znaleźli się przedstawiciele powiatu polkowickiego, który przypomnijmy został pominięty podczas planowania projektu. Henryk Czekajło zwrócił uwagę iż powiat polkowicki znajduje się w samym sercu Zagłębia Miedziowego, a jednak nie został uwzględniony w planach o co samorządowiec ma żal. Jednak jeszcze nic straconego i w odpowiedzi prezes KGHM podkreślił, że nie wyobraża sobie aby nie współpracować z Polkowicami.

Ostateczne zmiany edukacji branżowej zostaną przedstawione 6 kwietnia na kongresie we Wrocławiu.