chocianow

Uwaga

Dnia 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 17.00 na obszarze miasta i gminy Chocianów zostanie przeprowadzony trening zgrywający System Ostrzegania i Alarmowania Ludności. W tym czasie zostanie nadany przez syreny Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jak i Obrony Cywilnej 3 minutowy modulowany sygnał o treści „ogłaszam alarm”