2grupa_I m-ce Oliwia Pop sp jedrzychow_01

„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

Konkurs ogłoszony„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we  Wrocławiu organizuje kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, tym razem pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy PSP. Celem jest również ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, w tym do uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz oddziałów integracyjnych. Uczestnicy w chwili przystąpienia do konkursu nie mogą mieć ukończonych 18 lat. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną samodzielną pracę konkursową. Prace zespołowe nie będą oceniane. Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane.Dopuszczalny format prac to A4 i A3.

Dział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Polkowicach przeprowadzi eliminacje na szczeblu powiatowym. Prace z eliminacji gminnych należy przesłać do Starostwa do 25 marca. Nagrodzone przez Starostę Polkowickiego prace wezmą udział w kolejnym etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim. Regulamin konkursu na stronie www.straz.gov.pl

Prace nagrodzone w zeszłym roku

2grupa_I m-ce Oliwia Pop sp jedrzychow_01  1grupa_I m-ce Zuzanna Stępień sp2 polkowice

Źródło: Powiat Polkowicki